top of page
תמונה של WhatsApp‏ 2023-10-18 בשעה 12.54

מתגייסים לרכיבה
עבור ילדי ישראל

מיום ששי ה-20 לאוקטובר אנחנו יוצאים לרכיבה משותפת של אלפי רוכבים מהארץ ומהעולם שמטרתה גיוס משאבים עבור חיזוק החוסן של ילדי ישראל בכלל וילדי העוטף בפרט.

בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה שהחלה בעקבותיהם
נחשפים אלפי ילדים בישראל למציאות מזעזעת ובלתי מתקבלת על הדעת. 
התפקיד שלנו הוא לעזור לה
ם להיות חזקים יותר
ולבנות איתם מחדש את החוסן האישי שלהם
לטווח הארוך.

למה חשוב להצטרף לרכיבה?

03

גיוס משאבים לקרן

החוסן החדשה של ברטלי לשיקום וחיזוק החוסן של ילדי ישראל. 

02

   חיזוק ילדי ישראל

באמצעות הפגנת סולידריות בשיתוף תומכים ברחבי העולם.

01

מפגן תמיכה

בילדי ישראל בעקבות מתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר והשלכותיה.

180,000 ק"מ

  רוכבים

למען הילדים

913bca04-41f7-4f0a-976d-b43cea385fe2.png

3,600

רוכבים מהעולם כולו

רוכבים ותורמים

הקילומטרים שיצברו ברכיבה המשותפת יתורגמו לתרומה כספית עבור קרן החוסן של ברטלי שהוקמה בתגובה לאירועי ה-7 באוקטובר. הקרן תקדיש את פעילותיה לשיקום וחיזוק החוסן (בטווח הבינוני-ארוך) בקרב ילדי ישראל , באמצעות רכיבה על אופניים.

תמונה של WhatsApp‏ 2023-10-17 בשעה 12.19
Anchor 1

מה נדרש בכדי להשתתף?
1. נרשמים לרכיבה עכשיו בטופס למטה
2. רוכבים מכל מקום בעולם (20.10-20.11)
3. צוברים קילומטרים משותפים ומגייסים משאבים לחיזוק החוסן של ילדי
ישראל

להצטרפות לרכיבה למען הילדים:

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

ברטלי - נוער בתנועה

 info@bartali.org.il

גריט - המרכז לרכיבת אופנים

עמותה רשומה 580690097

Anchor 2
reg
bottom of page